Rakija MONOGRAM konačno i u Crnoj Gori! U poslednjim par dana rakija je na našem skladištu i možes se poručiti.

Uskoro otvaranje vinoteke sa vrhunskim alkoholnim pičima u Baru. Pratite novisti.